Tjänster

Varumärkesstrategi
Naming
Marknadsanalyser
Tone of Voice
Brand Voice
Storytelling

BRANDING

När man ska etablera ett varumärke i en marknad är det viktigt att positionera det rätt. Det ska berätta något för mottagaren. Det ska tala rätt språk. Det uppfylla mottagarens förväntningar som har kommunicerats. Man kan kort säga att ett varumärke kan fyllas med flera olika egenskaper för att bli en egen person med ett eget liv som attraherar anhängare eller kunder. Det är denna delen inom marknadsföring som gör oss lojala mot varumärken eller företag när vi ska ta beslut om vilken produkt eller tjänst vi ska köpa.

Verktyg som vi använder för att branda ett varumärke är:

Varumärkesstrategi = Skapa en tydlig plan för varumärket

Produkt- och affärsutveckling = Se över styrkor och svagheter samt förbättring

Positionering = Placera varumärket rätt i marknaden. Befästa och behålla en tydlig plats

Målgruppsdefiniering = Analysera och säkerställa på vem som är mottagaren

Konceptframtagning = Genom bra idéer och design skapa ett bra visuellt koncept

Storytelling = Berätta en historia och fylla varumärket med en bakgrund

 

Branding i sin enkelhet

Enkelt förklarat är en produkt det du säljer, ett varumärke är den uppfattade bilden av produkten du säljer, och branding är strategin för att skapa den bilden.

Cases

Relaterade
Projekt

Behöver din produkt
ett nytt lyft?

Malmö

TEGELGÅRDSGATAN 7
211 33 MALMÖ

Stockholm

Skeppargatan 8
114 52 Stockholm