Tjänster

Illustrationer
Bok- och skivomslag
Trycksaker
Broschyrer
Annonser
Affischer

GRAFISK DESIGN

Grafisk design är ett gäng tekniker för att med hjälp av bilder, text och grafiska element få fram ett budskap.

Placering av text, balans, färg, kontrast, rörelse, mönster, proportionalitet, närhet, upprepning och ytegenskaper är några av de grundläggande designprinciperna anpassade vid grafisk design.

Relaterade
Projekt

Behöver din produkt
ett nytt lyft?

Malmö

TEGELGÅRDSGATAN 7
211 33 MALMÖ

Stockholm

Skeppargatan 8
114 52 Stockholm

Malmö

Stora Varvsgatan 6a
211 19 Malmö

Stockholm

Skeppargatan 8
114 52 Stockholm