GRAFISK DESIGN

Grafisk design är ett stort begrepp och en bred disciplin som går att tillämpa på många plattformar. Förutom visuella identiteter och förpackningsdesign designar vi kataloger, broschyrer, annonser, dr-utskick, butiksmaterial och allt däremellan.