SVEKRAFT – LILA EL

Svekraft är ett norskt familjeföretag som ingår i en norsk koncern vid namn EEG. EEG står för European Energy Group.

De första byggstenarna till koncernen sattes i elhandelsbolaget Finkraft i Finland. Kort därpå föddes Max Kraft AS i Norge och därefter Svekraft AB i Sverige. I koncernen ingår även Trading & Origination AS vars fokus är att utveckla nya produkter samt handla el på Nasdaq och Nordpool.

UPPDRAG:
Kommunikationskoncept – Strategi – Naming – Logotyp – Grafisk profil – Webbplats – Säljmaterial – Trycksaker – Annonser