VÅR
TOOL BOX

GRAFISK DESIGN

Vi säger alltid att logotypen är ansiktet utåt för ett företag och den grafiska profilen är kroppen som bär upp det. När vi tar fram en varumärkesplattform till ett företag eller ett varumärke så lägger vi ner mycket tid på att hitta den rätta känslan som företaget vill förmedla utåt.

Vi skapar designen efter företagets grundvärden och verksamhet. Vi ser över uppdragsgivarens situation och målsättning för att därefter lokalisera målgruppen som logotypen och den grafiska profilen skall attrahera. Detta är av stor vikt då man använder den grafiska profilen och designen som en plattform för all visuell kommunikation.

SÄLJER DESIGN?
Kreativ design i samband med ett kommunikativt varumärke säljer. Frågan är; hur man får människor att bli konsumenter utav just din produkt? Att erbjuda en bra produkt räcker inte i ett samhälle som massproducerar på en nivå som överskrider ett behov.

Design är ett verktyg och ett sätt att skilja sig från mängden. Att genom färg, form & font bryta isen och skapa en dialog. En bra produkt gör mycket mer än visar tiden eller tar dig till jobbet varje dag. Den äger ett emotionellt värde, en känsla, en livstil. Den har ett liv utöver vad den enbart tillhandahåller. Vi människor kommer alltid påverkas på en känslomässig nivå. Frågan som behöver ställas är vilka känslor väcker ditt företag? Får du inga svar här så har du nog svaret på din fråga om varför DU inte säljer.