VÅR
TOOL BOX

KAMPANJER

Att utföra en kampanj innebär att man har en tydlig plan och målbild klar och samlar sina krafter och tillgångar för att nå ut med ett budskap. Man vill koncentrera kommunikationen under en tidsperiod för att maximera resultatet. För att kunna utföra en bra kampanj krävs det att man först har en bra grafisk plattform, en bra grundidé, ett komplett koncept, en tydlig målgrupp, veta vart man ska positionera sig och veta vilka kanaler man ska använda sig av. En god förutsättning är naturligtvis också att man har räknat på en budget för kampanjen.