Tjänster

Brainstorming
Inspiration
Idéskapande
Konceptspår
Definiering
Plattformar
Positionering

WORKSHOPS

När vi utför en workshop gör vi det med höjd i taket och vill gärna att idéer får sväva fritt. Vi tror att när brainstorming-delen får ta mycket plats och stort utrymme i workshopen når man bäst resultat. Inte allt för sällan kommer de bästa lösningar just när man har tänkt lite galet och utan begränsningar. Det är så klart viktigt att boxa in och reducera ner idéerna till genomförbara planer.

Varför workshop?

Vi använder oss ofta av workshops som startplatta i nya projekt. Till exempel för att definiera uppdraget ytterligare men också för att lära känna varandra som individer. Dock så sätter vi alltid en tydlig agenda och mål för workshopen och delar alltid med oss av dokumentationen. Efter workshopen går vi från ord till handling.

Case

Relaterade
Projekt

Behöver din produkt
ett nytt lyft?

Malmö

TEGELGÅRDSGATAN 7
211 33 MALMÖ

Stockholm

Skeppargatan 8
114 52 Stockholm